Nuk ka toleranc kur eshte ne ne pyetje interesi I klientit . Suksei I biznesit tone varet plotesisht nga kenaqesia e tyre.

Thes Ari

Prodhimi

HISTORIKU IMN “Test-Beton” SH.P.K

Laboratori IMN “Test-Beton”Shpk është themeluar ne vitin 2014 ,dhe është i licencuar ne bazë të standartit të ndërtimit SK EN ISO/IEC 17025 nga Ministria e Tregtis dhe Industris- Drejtoria e Akreditimit të Kosovës (DAK). Laboratori IMN “Test-Beton”Shpk kryen analizat Laboratorike të materialeve ndertimore (Beton,Elemente të Betonit,Gurin,Zhavorin,Modulin e Ngjeshmeris të Materialeve lidhës me pllak Dinamike,dhe Analizat e Asfaltit.) të gjitha këto I kryen në bazë të Standartit EN. Laboratori IMN “Test Beton”Shpk posedon stafin e kualifikuar në këtë profesion.

Stafi i Mbrendshëm:                            Stafi I Jashtëm:
1 Laurent Zejnullahu Menager           Muhamet Vranica Prof Dr.
2. Astrit Sherifi Ing.                               Faton Nuredini Ing.
3. Gyltene Jakupi Ing.                           Ardan Guri Ing
4. Ardit Sherifi Ing.                               Faruk Halili Apsolvent I Ndërtimtaris
5. Nevzat Terziu Ing.                            Hekuran Alidema Ing

 • Agregat

  Kliko për info
  close
  Agregat

  Shërbimet

  1. Përbërja granulometrike e agregatit….
  2. Sasia (prezenca) e thërmiave të imëta nën 0,063 mm….
  3. Masa vëllimore e agregatit……
  4. Forma e kokërrave të agregatit kokërrmadhë….
  5. Caktimi i lagështisë së agregatit….
  6. Projekti i Reqetës të Betonit….

 • Beton

  Kliko për info
  close
  Beton

  Shërbimet

  1. Konsistenca e brumit të betonit me metodën e uljës….
  2. Matja e temperaturës së brumit të betonit….
  3. Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave standarde të betonit….
  4. Caktimi i masës vëllimore e betonit të freskët….
  5. Ekzaminimi i soliditetit në shtypje të betonit….
  6. Nxjerrja përgaditja dhe ekzaminimi i soliditetit te mostrave cilindrike prej betonit….
  7. Ekzaminimi i betonit me metodën jodestruktive, me anën e çekanit të Schmidt-it (sklerometër)…

 • Elementet e Betonit

  Kliko për info
  close
  Elementet e Betonit

  Shërbimet

  1. Egzaminimi I soliditetit ne çarje ….
  2.Egzaminimi I soliditetit ne perkulje….
  3.Egzaminimi ndaj ngricave te elementeve te betonit….
  4.Egzaminimi I gypave te betonit ….

 • Guri ndërtimor

  Kliko për info
  close
  Guri ndërtimor
  1. Përgaditja e mostrave cilindrike apo kubike të marrura nga masivi shkëmbor (prerja e sipërfaqeve anësore dhe formimi I sipërfaqeve planoparalele)….

  2. Ekzaminimi vetive fiziko-makanike të gurit:

  1. Masa vëllimore e gurit.
  2. Masa specifike e gurit.
  3.Thithja e ujit e gurit.
  4.Ekzaminimi I soliditetit në shtypje e mostrave cilindrike apo kubike të gurit në gjendje të thatë, të ngopur me ujë dhe pas vprimit të ngricave.

 • Matja e modulit të ngjeshmërise-tampon

  Kliko për info
  close
  Matja e modulit të ngjeshmërise-tampon

  Shërbimi

  Shqyrtimi I modulit te ngjeshmeris së tamponit me ane te pllakes dinamike me GPS- paraqitja grafike me diagram dhe koordinata

 • Asfalti

  Kliko për info
  close
  Asfalti
  Shqyrtimi I Asfaltit dhe bitomenit

  1.Nxerja e mostrave ne teren.
  2.Pergaditja e mostrave ne laborator.
  3.Mateja e trshsive te mostrave.


  Shqyrtimet Laboratorike

  4.Formimi-Kompaktsimi I mostrave per marshall test….
  5.Stabiliteti I rrjedhshmeris ne marshall test….
  6.Ekstrahimi I asfaltit dhe perqindja e bitomenit….
  7.Perberja Granulumetrike….

Na kontaktoni

Për cdo pyetje apo informacion, bashkepunim dhe partneritet, mos hezitoni te na kontaktoni. Ju mund te na kontakotni permes E-mail, Telefonit, apo te na vizitoni ne zyret tona.

Emri nuk duhet të jetë i zbrazët.
Provoni një e-mail valide.
Mesazhi nuk duhet të jetë i zbrazët.

Informata

Thes-Ari
Rr. e Tërpezës,
61050 Kllokot, Kosovë

+377-44-145-020

info@thes-ari.com